Privacy

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de nieuwsbrief en worden niet aan derden gegeven.

Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wijziging hierop van 11 december 1998. Hierin staat onder andere dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens kostenloos te laten wijzigen of te verwijderen. U kan ofwel zelf uw gegevens aanpassen/verwijderen op de abonnementspagina van deze website ofwel dit per e-mail aanvragen via kustwebsite@westtoer.be.

Westtoer behoudt zich het recht het privacy-beleid te wijzigen mits de abonnees hiervan op de hoogte te stellen op de website of via de nieuwsbrief.