Q-label


Q (Q-label) staat voor Quality Service bij toeristische ondernemers aan de Vlaamse Kust.

Om het unieke Q-label te behalen, dienen ondernemers aan een aantal criteria te voldoen:

  • Het doorlopen van een kwaliteitstraject, dat bestaat uit opleiding, begeleiding en bezoeken aan Best Practices
  • Via een kwaliteitsdossier aantonen hoe ze de verworven kennis in hun zaak gebruiken.
  • Een positief verslag krijgen van onze mystery visitor. Onze mystery visitor checkt onder meer de vriendelijkheid, de gastvrijheid en de netheid van de deelnemende zaken.
  • De jury beslist op basis van het kwaliteitsdossier, het verslag van de mystery visitor en een gesprek met de ondernemer om het label al dan niet toe te kennen

Q-label footer.

 

Dit project kwam tot stand met de steun van de Vlaamse regering in het kader van het Impulsprogramma Kust en met de medewerking van Horeca Vlaanderen, Horeca Vorming, Guidea, Recread, Prof.Em.Dr. Willy Faché en Toerisme Vlaanderen.

Met de steun van de Vlaamse regering in het kader van het Impulsprogramma KustHoreca VlaanderenHoreca vorming VlaanderenGuidea - Kenniscentrum voor toerisme en horecaRecread - Federatie van recreatieondernemersToerisme Vlaanderen