Coronavirus

Update donderdag 14 januari 2021

Westtoer bundelt hier enkele van de meest gestelde vragen met antwoorden m.b.t. de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in West-Vlaanderen.

Werk je in de toeristische sector en niet zeker wat er nu allemaal kan en niet kan?
Ook voor jou hebben we de meest gestelde vragen met hun antwoorden gebundeld op een aparte pagina.

Sinds maandag 2 november 2020 is er een verstrengde lockdown van kracht. De maatregelen werden op het overlegcomité van 18 december 2020 bevestigd en de reisregels van en naar het buitenland werden verstrengd. Bovenop onderstaande maatregelen kunnen lokaal nog verdere maatregelen genomen worden. Raadpleeg hiervoor best de website van de desbetreffende gemeente en de provincie West-Vlaanderen.
 

Vragen

1. Mag ik als (buitenlandse) toerist naar België reizen?

2. Met hoeveel mensen mag ik afspreken?

4. Kan ik terecht in de hotels, B&B’s…?

5. Mag ik naar mijn tweede verblijf (vb. aan de Kust)?

6. Mag ik met mijn camper, mobilhome, motorhome of kampeerauto op stap?

7. Kan ik op café en restaurant?

8. Gaan de geplande evenementen nog door?

9. Kan ik terecht in musea?

10. Zijn pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen, zwembaden, ... open?

11. Zijn de provinciedomeinen en bezoekerscentra open?

12. Waar kan ik terecht voor algemene vragen m.b.t. het coronavirus?

 

Antwoorden

1. Mag ik als (buitenlandse) toerist naar België reizen?

Elk land beslist zelf of het zijn grenzen al dan niet opent en onder welke voorwaarden. Om de situatie in een specifiek land te kennen, is het aangewezen de officiële websites van het land zelf of van Buitenlandse Zaken te raadplegen. 

Reizen van en naar het buitenland wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25 december 2020 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.
 • Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Buitenlandse gasten die naar België reizen dienen de regels die van toepassing zijn in België na te leven.

Verenigd Koninkrijk

Reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk is momenteel beperkt. Van 23 tot en met 31 december zullen reizigers met de Belgische nationaliteit of die hun hoofdverblijfplaats in België hebben vanuit het Verenigd Koninkrijk naar ons land mogen reizen. Daarnaast bepaalt het nieuwe ministerieel besluit een beperkt aantal strikt noodzakelijke niet-uitstelbare reizen die zijn toegestaan vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België. Er zal, zowel bij vertrek als bij aankomst, een verstrengde controle doorgevoerd worden op het invullen van de Passenger Locator Form. 

Vanaf 1 januari 2021 zijn enkel essentiële reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk toegestaan. Vanaf dan gelden voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk dezelfde regels als voor reizigers uit andere rode zones, namelijk:

 • een negatieve PCR-test voorleggen die ten vroegste 48 uur voor aankomst afgenomen is;
 • de quarantaineregels voor terugkeer uit een rode zone blijven gelden.

Meer info vind je op https://travel.info-coronavirus.be/

 

2. Met hoeveel mensen mag ik afspreken?

Nauwe contacten: beperking tot maximum 1 nauw contact, knuffelcontact (buiten de personen in je huishouden). Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker. Deze persoon mag je bij je thuis uitnodigen. (Alleenstaanden mogen 1 extra knuffelcontact maar mogen niet beide personen samen uitnodigen).

Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen.
 

4. Kan ik terecht in de hotels, B&B’s…?

Alle logiesvormen kunnen openblijven met uitzondering van de vakantieparken, bungalowparken en de campings.

De hotels, B&Bs, vakantiewoningen, camperterreinen en jeugdlogies kunnen dus open blijven. Met uitzondering van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten.

Vakantieparken, bungalowparken en campings worden voor het publiek gesloten vanaf dinsdag 3 november met uitzondering van de tweede verblijven: met name vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeervoorzieningen die door hun eigenaars gebruikt worden of door een huishouden dat er zijn “gewoonlijke verblijfplaats” heeft.
 

5. Mag ik naar mijn tweede verblijf (vb. aan de Kust)?

Ja, tweede verblijvers mogen hun eigendom bezoeken. 

Zie vraag 4.
 

6. Mag ik met mijn camper, mobilhome, motorhome of kampeerauto op stap in Vlaanderen?

Volgens Toerisme Vlaanderen mogen camperterreinen openblijven. 

 

7. Kan ik op café en restaurant?

Cafés en restaurants zijn gesloten, al tot 1 maart 2021. Afhaalmaaltijden zijn mogelijk tot 22 uur.

 

8. Gaan de geplande evenementen nog door?

Alle evenementen worden geschrapt vanaf donderdag 29 oktober.

 

9. Kan ik terecht in musea?

Musea mogen opnieuw open vanaf dinsdag 1 december.

Alle pretparken, dierenparken en andere toeristische attracties (belevingscentra, erfgoedsites, aquaparken, toeristische busjes en bootjes,…) moeten verplicht de deuren sluiten tot al zeker 1 maart 2021.
 

10. Kan ik een bezoek brengen aan pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen, zwembaden,...?

Pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen, ... zijn dicht t.e.m. 15 januari 2021. Zwembaden zijn open m.u.v. subtropische zwembaden.
 

11. Zijn de provinciedomeinen en bezoekerscentra open?

Provinciedomein Raversyde in Oostende, Duinpanne in De Panne en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist gaan gedeeltelijk dicht. De Provincie West-Vlaanderen neemt die extra maatregelen in de provinciedomeinen en bezoekerscentra naar aanleiding van de verstrengde richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Georganiseerde activiteiten worden geannuleerd. Andere provinciedomeinen en provinciale bezoekerscentra blijven open. Lees hier alle recente informatie. 
 

12. Waar kan ik terecht voor algemene vragen m.b.t. het coronavirus?

Voor de laatste stand van zaken op nationaal vlak kan je altijd terecht op de website www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid. Daar vind je een pak informatie, inclusief een lijst met veelgestelde vragen, die doorlopend bijgewerkt wordt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook via de twitter-account en de facebook-pagina worden alle nieuwe ontwikkelingen meegegeven en krijg je hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen dit virus.

Heb je na het doornemen van deze info nog steeds vragen, dan kan je FOD Volksgezondheid contacteren via:

info-coronavirus@health.fgov.be
• Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
• Voor vragen over economie: 0800 12 033
 

Algemene preventie – 6 gouden regels voor individueel gedrag

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel: was je handen, geef geen hand of kus bij een begroeting.
   
 2. Buiten of binnen? Kies waar mogelijk steeds voor buitenactiviteiten.  Kan je dit niet, let er dan zeker op dat ruimtes voldoende worden verlucht.
   
 3. Zie je mensen uit de risicogroep? Neem dan zeker extra voorzorgsmaatregelen
   
 4. De afstandsregels blijven gelden, behalve voor
  °mensen binnen hetzelfde gezin
  °kinderen jonger dan 12 jaar onderling
  °jouw 1 nauw contact

  Kan je de veilige afstand niet respecteren? Draag dan steeds een mondmasker.
   
 5. Beperk je fysieke contacten. Buiten je gezin mag je nauwer contact hebben met max. 1 persoon. 
   
 6. Wanneer je samenkomt, mag de groep niet groter zijn dan 4 personen, exclusief kinderen tot 12 jaar. Dit geldt voor enkel voor buiten. 

 

Disclaimer – afwijzing van aansprakelijkheid Alle informatie die op deze site wordt gezet heeft enkel een informatieve waarde. Veel van de informatie bevatten verwijzingen of links naar informatie afkomstig van andere organisaties. Westtoer garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst hiermee elke aansprakelijkheid van de hand. De organisaties en websites waarnaar Westtoer verwijst, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF